12-02-2021

W&T Kompas ontwikkeld door TechYourFuture

Om scholen te ondersteunen om W&T een structurele plek in het curriculum te geven, heeft TechYourFuture het W&T Kompas ontwikkeld.

W&T Kompas ontwikkeld door TechYourFuture

Steeds meer schoolteams zien het belang van goed W&T onderwijs. Om scholen te ondersteunen om W&T een structurele plek in het curriculum te geven, heeft TechYourFuture het W&T Kompas ontwikkeld. Onder leiding van een W&T expert wordt met het W&T Kompas in kaart gebracht wat er op een school al gebeurt op het gebied van W&T onderwijs en worden concrete ontwikkeldoelen geformuleerd die aansluiten bij de visie van de school.

Schoolteams  in het primair onderwijs staan voor de uitdagende taak om in 2020 Wetenschap en Technologie (W&T) in te bedden in hun onderwijs. Er gebeurt al veel rond W&T in basisscholen. Tegelijkertijd zijn deze activiteiten vaak nog geen structureel onderdeel van het curriculum. TechYourFuture heeft, in samenwerking met Techniekpact Twente en Platform Talent voor Technologie, het W&T Kompas ontwikkeld, speciaal voor het basisonderwijs.  Het W&T Kompas is ontwikkeld om teams inzicht te geven in hoeverre W&T al is ingebed in hun school. Ook helpt het W&T Kompas om gezamenlijk ontwikkeldoelen te formuleren die aansluiten bij de visie van de school. Hier vind je informatie over het W&T Kompas en ook de contactgegevens van de W&T experts.

De Provincie Overijssel wil scholen graag ondersteunen bij hun opdracht W&T in te bedden in het curriculum.  Daarom wordt aan alle basisscholen in deze provincie een voucher ter waarde van € 500,= aangeboden om het W&T Kompas af te laten nemen. Meer weten over hoe je als school in aanmerking komt voor deze voucher? Kijk dan hier.

Contact

Bezoekadres

Maak een afspraak

Ben je enthousiast over onze aanpak en wil je aanhaken? Vertel ons jouw ideeën. We denken graag mee en verbinden je met de juiste initiatieven, onderwijsorganisaties of bedrijven. Samen werken we aan de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente. Maak een afspraak!