Onze partners

Ontdek wie er allemaal meewerken aan groei en behoud van technisch talent in Twente.

Partners

Techniekpact Twente initieert, verbindt en versterkt regionale initiatieven. De uitvoering van projecten is vaak in handen van onze partners. Zij doen dan ook het meeste werk. We stellen je graag alle partners voor. Wil je ook meedoen? Of aanhaken bij een project? Neem contact met ons op!

Regionale partners

Landelijke partners

Techniekpact is een landelijk initiatief dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbetert en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringt. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Deelnemers zijn de ministeries van EZK, OCW en SZW, de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, FME, Metaalunie, de topsectoren, de technische branches, de vakbonden FNV, CNV, de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO-Raad, de AOCRaad, Vereniging Hogescholen, VSNU, de 3TU. Federatie, de NRTO, Interstedelijk Studenten Overleg en de vijf landsdelen (Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwestvleugel en Noordwestvleugel). Techniekpact Twente behoort tot het landsdeel Oost.

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Ben je enthousiast over onze aanpak en wil je aanhaken? Vertel ons jouw ideeën. We denken graag mee en verbinden je met de juiste initiatieven, onderwijsorganisaties of bedrijven. Samen werken we aan de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente. Maak een afspraak!