Over Techniekpact Twente

Techniek heeft de toekomst én maakt de toekomst

Over Techniekpact Twente

Dankzij tal van moderne technologieën en geavanceerde technieken ontwikkelt en produceert de Twentse maakindustrie vele innovatieve producten. Om deze innovaties te blijven voortbrengen hebben we als regio voldoende knappe koppen en gouden handen in de techniek nodig. Door kinderen en jongeren zo jong en breed mogelijk te interesseren voor techniek, kunnen zij een steeds grotere bijdrage leveren aan onze toekomst in Twente. Tegelijk moeten we de technici van nu voorbereiden op een veranderende vraag en arbeidsmarkt. Heb jij de vaardigheden die over twintig jaar volop nodig zijn? En hebben we voldoende mensen om alle werkzaamheden uit te voeren? Samen met ondernemers, onderwijs en overheid bereiden we ons voor op deze toekomst.

Wat we willen bereiken

De doelen van Techniekpact Twente zijn meerledig. Allereerst willen we meer jongeren laten kiezen voor een technische opleiding door te zorgen voor een optimale inhoudelijke aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in en buiten Twente. Daarnaast om jongeren na afronding van de studie ook daadwerkelijk voor werk in de hightech-sector in Twente te laten kiezen. Hiervoor worden technische vacatures en stages actief onder de aandacht gebracht van studenten, afgestudeerden en ervaren professionals. Twentse bedrijven weten door modern werkgeverschap medewerkers te boeien, binden en behouden. Dat maakt Twente ook aantrekkelijk voor internationale kenniswerkers.

 

Onze doelstellingen voor 2018-2019

Centrale doelstelling: 3.000 extra arbeidsplaatsen in 2020

Programmadoelstellingen

  • Alle scholen in primair en voortgezet onderwijs in Twente besteden structureel aandacht aan techniek, de toepassing van techniek en aan digitalisering.
  • De doorstroom van voortgezet onderwijs naar HBO of WO techniekopleidingen stijgt naar 50%.
  • Alle hightechbedrijven met meer dan 50 arbeidsplaatsen hebben een actieve relatie met onder het onderwijs.
  • Het aandeel HBO/WO-afgestudeerden dat in de regio blijft, neemt toe met 10%.

 

Onze speerpunten

  • Talentontwikkeling in het onderwijs
  • Strategisch HR-management en Sociale innovatie
  • Behoud van technisch talent
  • Digitalisering
  • Internationalisering

 

Onze projecten

In de eerste periode van Techniekpact Twente, 2013 -2017, realiseerden we samen meer dan 35 projecten met mooie resultaten. Ook voor de periode 2018-2019 voeren onze partners betekenisvolle projecten uit.

Bekijk hier de projecten

 

Wat we al bereikten

Kennispunt Twente meet jaarlijks de resultaten met de Techniekpact Twente Monitor. In de periode 2013-2017 zagen we het aantal werkzame personen in High Tech Systems en Materialen toenemen, groeide het aantal technische vacatures en kozen meer leerlingen op de middelbare school voor een technisch profiel.

Bekijk alle cijfers van de arbeidsmarkt en onderwijs.

 

De verantwoordelijkheid van het Techniekpactprogramma ligt bij Regio Twente. De uitvoering is in handen van programmadirecteur Ton Beune en officemanager Angelique Fiselier. De stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van industrie, onderwijs en overheid is verantwoordelijk voor het toezicht. Techniekpact Twente wordt gefinancierd door Regio Twente (Agenda voor Twente),  Provincie Overijssel en de partners vanuit onderwijs en bedrijfsleven.

Angelique Fiselier

Projectmanagement officer / Officemanager

Antoinette Tanke

Projectmanager Strategisch HR-management en Sociale Innovatie

Landelijk Techniekpact

Techniekpact is een landelijk initiatief dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbetert en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringt. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Bekijk al onze partners.

Zien hoe andere regio’s dat aanpakken? Kijk op techniekpact.nl.

Aanhaken bij Techniekpact Twente

Ben je enthousiast over onze aanpak en wil je aanhaken? Vertel ons jouw ideeën. We denken graag mee en verbinden je met de juiste initiatieven, onderwijsorganisaties of bedrijven. Samen werken we aan de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente. Neem contact met ons op!

Contact

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Ben je enthousiast over onze aanpak en wil je aanhaken? Vertel ons jouw ideeën. We denken graag mee en verbinden je met de juiste initiatieven, onderwijsorganisaties of bedrijven. Samen werken we aan de instroom, doorstroom en het behoud van technisch talent in Twente. Maak een afspraak!